Urząd Marszałkowski da pieniądze na realizację pomysłów młodych ludzi

0
260

Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył 1 mln zł na realizację projektu pn. Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich. Jest on skierowany do ludzi młodych, mieszkańców woj. lubuskiego. Wystarczy mieć mniej niż 35 lat i głowę pełną pomysłów. Wnioski należy składać do 7 lipca. Dofinansowanie może otrzymać około 170 podmiotów. Wymagany jest jedynie wkład własny w wysokości 10%. Najlepsze pomysły z zakresu działalności społecznej zostaną nagrodzone 5 tysiącami złotych.

Kto może wnioskować o dotacje:

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.

Kiedy będzie można wnioskować o dotację:

Konkurs na przyznanie mikrodotacji zostanie ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017r.Zapraszamy do udziału w konkursie.
To już teraz odpowiedni moment na tworzenie własnych pomysłów i inicjatyw przez młodzież i na rzecz ludzi młodych.
Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych znajdziecie na naszej stronie. Obserwujcie Nas.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
 • Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
 • Promocja zatrudnienia,
 • Innowacje,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Działania na rzecz rodziny,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

O jakie środki można wnioskować?

Maksymalnie do 5 tys. zł.
Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here