Czy podłączenie do Elektrociepłowni opłaca się mieszkańcom? Jakie są alternatywy?

4
4405
fot. wikimedia

Wiele miast w Polsce walczy ze smogiem podłączając lokale mieszkalne do Elektrociepłowni. W Zielonej Górze temat ten, jest często podejmowany, jednak wiele domów w mieście wciąż nie ma podłączenia do Elektrociepłowni. Mieszkańcy zabiegają o zmiany, a miasto informuje, że wciąż nad tym pracuje. Pojawiają się jednak pytania o to, czy zmiana jest rzeczywiście dla mieszkańców korzystna.

Cena walki ze smogiem

Temat ten poruszył, także radny Mirosław Bukiewicz i w imieniu mieszkańców poprosił miasto o koszty ogrzewania za 1 m2. – Uzyskałem informację, że te koszty są na tyle wysokie, że niektórym mieszkańcom nie opłaca się podłączyć do Elektrociepłowni. Dlatego chcę prosić o porównanie tych kosztów – 1m2 mieszkania ogrzewanego z Elektrociepłowni i np. porównać to z ogrzewaniem gazem, węglem, czy prądem. Czy naprawdę te koszty są takie wysokie? Wtedy okaże się, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie i spowoduje, że więcej klientów będzie podłączało się do naszej Elektrociepłowni – pytał radny, a miasto odpowiedziało i zamieściło szczegółowy wykaz.

Poniżej przykłady kosztu ogrzania 1 m2 w budynkach mieszkalnych ogrzewanych z sieci ciepłowniczej poniesiony w roku 2017, wraz z wyjaśnieniami miasta.

fot. UM

Jak widać z powyższego zestawienie koszt ogrzania 1 m2 mieszkania jest bardzo zależny od jakości przegród budowlanych – zestawione budynki przy ulicy Wyspiańskiego są jednakowe pod względem konstrukcyjnym – z tym, że budynki o mniejszym zużyciu ciepła są ocieplone 15 cm warstwą styropianu.

W tym przypadku jednostkowy koszt ogrzewania jest niższy o 40% w stosunku do kosztu w budynku niezmodernizowanym.

Z kolei w budynkach wznoszonych według współczesnych norm koszt jednostkowy ogrzewania jest niższy o około 25% w stosunku do budynku zmodernizowanego.

Ponadto odnosząc się do zapytania o porównanie kosztów ciepła z sieci do ciepła
z indywidualnych źródeł gazowych ciepło jego cena jest porównywalna w odniesieniu do kosztów 1 GJ jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty zakupu urządzenia, serwisowania, zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Proponowana przez ECZG oferta sprzedaży ciepła jest kompleksowa, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w 100 % są ponoszone przez spółkę. W odniesieniu do indywidualnych źródeł węglowych, należy mieć na uwadze gromadzenie zapasów paliwa , ciągłą obsługę, szkodliwe oddziaływanie na środowisko (odpady, emisja). Jest to produkt uciążliwi i niekonkurencyjny dla nowoczesnych technik ogrzewania. W odniesieniu od energii elektrycznej należy zauważyć, że jest produktem najrzadziej wykorzystywanym do ogrzewania obiektów z uwagi na wysoka cenę – informuje Urząd Miasta.

Co z dofinansowaniami na wymianę pieców? Na co wymienimy obecne?

Radny Bukiewicz zwrócił także uwagę na program wymiany pieców. Jak informuje miasto, w Budżecie Biura Ochrony Środowiska na rok 2018, zabezpieczono fundusze w wysokości 500 tys. na dotacje celowe, przedsięwzięcia służące polepszeniu się jakości środowiska. Projekt z zakresu ochrony powietrza obejmuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym klasy 3 lub niższej według normy PN-EN 303-5-2012 i zamianę na:

• podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;

• podłączenie do sieci gazowej i instalację indywidualnego źródła ogrzewania;

• instalację indywidualnego źródła ogrzewania gazowego zasilanego z własnego zbiornika LPG;

• instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią, elektryczną odnawialnymi źródłami energii (OZE – typu fotowoltaika, pompy ciepła lub inne) oraz olejem opałowym;

• instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

Udzielaniem dotacji będzie zajmowała się komisja utworzona po uchwaleniu uchwały przez Radę Miasta. Przypominamy jednak, że to dopiero projekt. Procedura wciąż nie ruszyła.
Przypominamy również o dalszych krokach w walce ze smogiem, jakie podjąć chce zielonogórski klub Platformy Obywatelskiej (czytaj: Nowoczesne rozwiązania w walce ze smogiem).

PODZIEL SIĘ

4 KOMENTARZE

  1. Czy zestawienia uwzględniają koszty 20 – 30 letnich kredytów, za które tak radośnie panowie prezesi spółdzielni Morelowej ocieplają budynki? Proszę o korektę wyliczeń z uwzględnieniem kosztów kredytów. Jeśli w domku jednorodzinnym amortyzacja kosztów ocieplenia budynku następuje w przedziale – 20 – 30 lat, to kiedy mieszkańcy bloku ocieplanego na kredyt zaczną „zarabiać”, a kiedy skończą się ich dodatkowe koszty???

  2. Przestańmy propagować ideę oszczędności, bo do termomodernizacji na kredyt ludzie kilkadziesiąt! lat dokładają!

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here