Czy można przebywać na ogródkach działkowych?

0
1249
People photo created by prostooleh - www.freepik.com

Wielu właścicieli ogródków działkowych zastanawia się, czy mogą korzystać ze swoich działek bez obaw o to, że dostaną mandat. Przypomnijmy, że zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami wprowadzono zakaz wychodzenia z domu z wyjątkiem niezbędnych spraw życia codziennego. Co zatem z ogródkami działkowymi?




Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wydał w tej sprawie komunikat (znajdziecie go poniżej, a także pod tym linkiem: Dostęp do działek).




Komunikat Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie
dostępu do działki w ROD
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi
informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD,
informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla
formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł
prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo
własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz
przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec
działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw
majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis
prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że
specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne
obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają
też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje
publiczne.
Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi
sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął
decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD
wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in.
wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw,
świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do
minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności,
powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej
rodziny.
Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na
działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu
przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że
powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących
przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami
przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych
stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii
przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z
bieżącymi sprawami życia codziennego.
Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo
przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach.
Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie
powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować.
Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem
zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy,
aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum
ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się
zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń,
nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i
ogółu społeczeństwa.
Krajowy Zarząd PZD
3 kwietnia 2020 r.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here