Czy będzie oddział transplantologii w szpitalu w Zielonej Górze?

0
386
Wydział Lekarski w Zielonej Górze
Designed by Freepik

W ubiegłym roku zarząd województwa wyraził zgodę na podjęcie przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze działań mających na celu utworzenie w jego strukturach Klinicznego Oddziału Transplantacji. Dodatkowo zarząd przeznaczył dotację w wysokości 420 tys. zł na zakup pierwszego wyposażenia oraz zainstalowania systemu klimatyzacyjnego dla potrzeb przyszłego Klinicznego Oddziału Transplantacji. Powyższa inwestycja jest niezbędna dla przygotowania i spełnienia przez spółkę wymagań w procesie akredytacji. W urzędzie marszałkowskim odbyły się rozmowy dotyczące tych zmian.

Trwają rozmowy w sprawie utworzenia oddziału transplantologii

Utworzenie oddziału transplantologii w Szpitalu Uniwersyteckim, to temat rozmów, które odbyły się w urzędzie. Udział w nich wzięli marszałek Elżbieta Anna Polak, prof. Tadeusz Kuczyński, rektora UZ, dr Marek Działoszyńskiego prezes szpitala, prof. Dawid Murawa, ordynatora oddziału chirurgii oraz członkowie zespołu, którego zadaniem była ocena możliwości powstania takiego oddziału w zielonogórskim szpitalu.W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Łukasz Porycki oraz radny województwa Sebastian Ciemnoczołowski.  Przypomnijmy, na zakup pierwszego wyposażania dla nowego oddziału zarząd województwa przeznaczył 420 tys. zł. Podczas spotkania przewodniczący zespołu Jarosław Sieracki – główny księgowy szpitala, zaprezentował warianty montażu finansowego funkcjonowania oddziału w perspektywie pięciu lat. Przedstawił również analizę mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia związane z realizacją projektu. Omówiona została również wizyta studyjna w klinice w Szczecinie, w której procedury transplantacyjne są realizowane już od kilkudziesięciu lat.

Członkowie spotkania zapoznali się również z opinią prof. dra hab. n. med. Lecha Cierpki, konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej,  który zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z możliwością wystąpienia powikłań grożących utratą przeszczepu i życia biorcy. Konsultant krajowy w swej opinii wskazuje, że niepowodzenia w dziedzinie transplantologii mogą spowodować spadek donacji w regionie i w całym kraju. Dlatego, w opinii konsultanta, waga przedsięwzięcia wymaga szczegółowej analizy i podjęcia wysokich nakładów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem infrastruktury szpitala. Zgodnie ze stanowiskiem prof. Cierpki w pierwszej kolejności należy w szpitalu powołać poradnię transplantacyjną by lubuscy pacjenci nie musieli wyjeżdżać do sąsiednich ośrodków w Poznaniu, Szczecinie, czy we Wrocławiu.

Na 1 marca br. zaplanowano posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego, które zajmie się przedmiotową kwestią.

Źródło: UMWL

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here