Czekają nas zmiany na drogach. Szansa na nowe trasy, przejścia i oświetlenia

3
481
Zaprojektowane przez Freepik

Nie da się ukryć, że kolizje i wypadki mają miejsce również na zielonogórskich drogach. Często jest to spowodowane nadmierną prędkością lub nieuwagą kierowców lub pieszych. Jednak na bezpieczeństwo na drodze wpływa także odpowiednia sygnalizacja, oświetlenie i oznakowanie. Zielonogórzanie zgłaszają swoje uwagi do magistratu i proponują wprowadzić zmiany w wybranych punktach. Miasto propozycje rozważa i odpowiada. Sprawdźmy, gdzie czekają nas zmiany.

Czas na zmiany

Niektóre elementy sygnalizacji i architektury drogowej wymagają poprawy. Jednym z takich przykładów jest przejście przy ul. Staszica, które przez swoje usytuowanie utrudnia kierowcom widoczność, przez co nieraz dochodzi tam do niebezpiecznych wydarzeń z udziałem pieszych. Jednak miasto ma już plan na zmiany w tym obszarze (czytaj: Zmiany przy ul. Staszica). Wiemy również, że powrócą sekundniki przy ul. Boh. Westerplatte o które mieszkańcy od dłuższego czasu pytają (czytaj: Wkrótce wrócą zegary przy sygnalizacji na ul. Boh. Westerplatte). Na tym jednak nie koniec, kolejne obszary miasta mają szanse na dopracowanie doświetlenia i sygnalizacji.

Al. Wojska Polskiego wymaga światła

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni często poruszali temat polepszenia bezpieczeństwa na drodze. W imieniu mieszkańców, którzy zgłaszali im swoje sugestie, zwrócili się z prośbą do prezydenta miasta o udzielenie odpowiedzi na nurtujące zielonogórzan, drogowe, sprawy. I w ten sposób uwagę magistratu zwrócili mieszkańcy os. Leśnego. – Mieszkańcy os. Leśnego pytają, czy jest możliwość doświetlenia przejścia na Al. Wojska Polskiego? Jest to przejście rzadziej uczęszczane, ale tym bardziej trzeba je doświetlić. Jest to droga wjazdowa do miasta i miałem kilka informacji od mieszkańców, że nie jest dobrze oznakowane i nie jest widoczne – pytał radny Marcin Pabierowski podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Miasto zapewnia, że sukcesywnie poprawia bezpieczeństwo pieszych na drogach, poprzez dostawianie doświetlaczy. – Jeśli środki finansowe pozwolą takie doświetlenie zostanie zrealizowane również na ul. Wojska Polskiego – odpowiada magistrat. Jednak to nie jedyny problem na tym obszarze.
 Przejście na stronę os. Leśnego dalej ul. Wojska Polskiego i tu mieszkańcy zwracają uwagę, czy nie można dodatkowo doświetlić tego przewężenia? Tam jest ścieżka rowerowa i jest ona wydzielona w takim wąskim pasie przy przejściu przez torowisko i kierowcy tutaj nie zwalniają. Może wprowadzić tu dodatkowo ograniczenie prędkości, znak świetlny, albo dodatkowe oświetlenie ledowe przy tym przewężeniu, bo przejeżdżają tu kołami po tym dyskretnym wydzieleniu – separatorze? Czy nie można wprowadzić tu jakiś dodatkowych walorów bezpieczeństwa dla mieszkańców? – pytał M. Pabierowski. W tym przypadku jednak odpowiedź miasta nie jest już tak satysfakcjonująca. – Trudno w tym miejscu o wprowadzenie dodatkowych elementów bezpieczeństwa z uwagi na konieczność zamontowania ich w skrajni poziomej oraz to, że prace te musiałyby być realizowane na terenie stanowiącym teren kolejowy zamknięty – brzmi odpowiedź urzędników.

Os. Zdrojowe

Z problemami nieco innej natury zmagają się mieszkańcy os. Zdrojowego, ale także Ci, którzy każdego dnia korzystają z tej trasy. W godzinach porannych na os. Zdrojowej tworzą się korki, ale te mają szansę zostać zlikwidowane, jeśli miasto przychyli się do prośby mieszkańców. – Pytanie dot. organizacji ruchu i problemów korków w godzinach porannych w dni robocze na os. Zdrojowym, które są powodowane, zdaniem mieszkańców, brakiem dodatkowej jezdni prawoskrętu na Rondzie Rady Europy na skrzyżowaniu Trasy Północnej z ul. Sulechowską. Tam się tworzą regularnie korki na wjeździe na to rondo. Znaczna cześć pojazdów to pojazdy, które z Trasy Północnej skręcają w ul. Sulechowska i dalej jadą do centrum miasta, część kierowców skraca sobie, czy unika tego utrudnienia w ten sposób, że wjeżdża na ul. Zdrojową, czyli do osiedla i potem skręca w lewo koło sklepu Biedronka unikając w ten sposób tego korka na rondzie. Ponieważ wydaje się, że okres trwałości tego projektu lada moment upłynie, czy nie powinno się wybudować pasa dodatkowego, dodatkowej jezdni, pasa takiego, umożliwiającego jazdę w prawo niezależnie od układu ronda tak, żeby rozładować te korki, które się tam tworzą? – w imieniu mieszkańców sytuację zobrazował radny Kazimierz Łatwiński. Miasto nie mówi mieszkańcom”nie”, ale sprawa wymaga głębszej analizy. – Propozycja wymaga rozważenia w kontekście zakończenia w maju 2018 roku prac na węźle Północnym trasy S3, gdyż oddanie do użytkowania tego odcinka spowoduje, że większość kierowców skręcających obecnie w ul. Sulechowską (i dalej jadących w kierunku Osiedla Pomorskiego) będzie kierować się prosto na węzeł Północny, który umożliwi bezpośredni zjazd na tereny przyległych osiedli – odpowiada magistrat.

Ul. Batorego

Kierowcy wytykają również utrudnienia, jakie powstają przy ul. Batorego. – Chcę otrzymać informacje od Pana Prezydenta Kaliszuka, jaka jest mapa drogowa przerobienia prawoskrętu z ul. Batorego w Trasę Północną? Wszyscy wiedzą, że jest to najgorszy i największy bubel projektowy w naszym mieście. Kiedyś mówiono, że nie można tego zrobić, bo jest trwałość projektu. Zdaje się, ze trwałość projektu została zakończona i myślę, że czas najwyższy się do tego zabrać – spytał radny Andrzej Brachmański. Nad problemem miasto pracuje od dłuższego czasu. – Została zlecona dokumentacja, która jest na ukończeniu (po wcześniejszym uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych z Ministerstwa) i zostanie w ciągu najbliższych kilku dni złożona do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego celem wszczęcia procedury wydania pozwolenia na budowę – brzmi odpowiedź z Urzędu Miasta.
A gdzie jeszcze Waszym zdaniem powinny nastąpić zmiany?

 

PODZIEL SIĘ

3 KOMENTARZE

  1. 1. Skrzyżowanie Batorego-Rzeźniczaka, koszt przebudowania (pewnie rondo) jest ekstremalny, to może światła bezkolizyjne?
    2. Sekundniki na skrzyżowaniach (Energetyków-Zjednoczenia, Łużycka-Długa, ul Konstytucji, Staszica-Waryńskiego-Wyspiańskiego)

  2. Przejście podziemne (pieszo-rowerowe) na ul. Ludowej, pod torami – w kierunku ronda Anny Borchers

  3. Skrzyżowanie Francuskiej z Wojska Polskiego. Brak lewoskrętu powoduje ciągłe korki, szczególnie w godzina porannych – dowożenie dzieci do szkoły.

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here