Co ze wsparciem sklepu socjalnego w Zielonej Górze? Miasto odpowiada

1
294
Designed by Freepik
Radny Sławomir Kotylak złożył interpelację dotyczącą powstania sklepu socjalnego w Zielonej Górze. Miałyby w nim być sprzedawane produkty o połowę tańsze niż ich wartość rynkowa. W takiej cenie kupić by je mogli m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia. Radny chce by miasto współfinansowało inwestycję.Sklep socjalny w Zielonej Górze

Jak informował radny oferta sklepu jest skierowana przede wszystkim do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zaświadczenia z MOPS-u uprawniają do zakupu produktów żywnościowych ubrań do 50% ich wartości rynkowej. Ze sklepu mogliby korzystać także wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Podkreślał także w ramach działania prowadzone jest także Spichlerz-Caffe, czyli punkty kawiarniane prowadzone przy sklepie. Mają one zapobiegać wykluczeniu społecznemu i samotności (czytaj więcej: Sklep socjalny w Zielonej Górze). Radny wnioskował także o współfinansowanie zadania z budżetu miasta.

Czy miasto powinno współfinansować zadanie?
W tej sprawie zorganizowaliśmy sondę na naszej stronie. Udział w niej wzięło ponad 450 osób. Na tak było 54 procent respondentów z kolej na “nie” zagłosowało 38 procent głosów. 8 procent naszych Czytelników nie miała zdania na ten temat. Teraz ukazała się odpowiedź magistratu w tej sprawie. Urząd podkreśla, że aktywnie wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. – Doceniam inicjatywę stanowiącą dodatkową formę wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Podkreślam jednakże, że do skorzystania z oferty sklepu socjalnego konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej potwierdzające trudną sytuację dochodową Osoby korzystające ze sklepów socjalnych to osoby objęte już wcześniej pomocą społeczną, ich sytuacja jest znana we właściwym ośrodku pomocy społecznej i nie pozostają bez wsparcia – informuje Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta. I wymienia także formy pomocy dla osób pozostających w trudnej sytuacji finansowej.

Formy pomocy dla osób w trudnej sytuacji
Osobom, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie posiłku, zapewniane są obiady w stołówkach. W Zielonej Górze funkcjonują trzy stołówki, do których kierowane są osoby dorosłe prowadzone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. W 2020 r. objęto ta forma pomocy 597 osób. Nadmienić należy, że w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Polski Komitat Pomocy Społecznej organizowały dowóz posiłków dla osób, które nie były w stanie samodzielnie zgłosić się do stołówki Wiosną 2021 r. dowożenie posiłków przez Ośrodek przejęło Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze, dowóz kontynuuje Polski Komitet Pomocy Społecznej. Ponadto Ośrodek opłaca posiłki dzieciom i młodzieży w placówkach opiekuńczych i szkolnych. W 2020 r. posiłki opłacono dla 265 dzieci. Z uwagi na stan epidemii i zamknięcie placówek opiekuńczych oraz szkolnych, rodzicom dzieci przyznawano zasiłki celowe na żywność w ramach programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W 2020 r. zasiłkami na ten cel objęto 2 650 osób. w tym dzieci, młodzież i dorosłych. Wydatkowana na ten cel kwotę 1.765 840 zł. Na terenie Zielonej Góry realizowany jest również Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze weryfikuje spełnianie kryteriów do Programu i wydaje skierowania do odbioru żywności do Parafialnych Zespołów Caritas Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów. W ramach Podprogramu 2020 trwającego od sierpnia 2020 wydano 974 skierowania dla 1764 osób. Zestaw określony na Podprogram 2020 obejmował na jedną osobą ponad 40 kg żywności: artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne cukier i tłuszcze – informuje D. Lesicki.
Poza wsparciem z pomocy społecznej żywność przekazywane jest przez organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, markety spożywcze. W Zielonej Górze działa także Jadłodzielnia.

Nie tylko pomoc żywnościowa
 

Magistrat wyjaśnia także, że poza pomocą żywnościową mieszkańcy Zielonej Góry znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej są także obejmowani innymi formami pomocy. Otrzymują m.in. zasiłki celowe na takie m.in. leki, opłaty mieszkaniowe, odzież, środki czystości, opał. – W 2020 roku z zasiłków skorzystały 1772 rodziny na kwotę 1 300 450, 07 zł. Rodzinom przekraczającym kryteria dochodowe określone w pomocy społecznej przyznawano w sytuacji zabezpieczenia niezbędnej potrzeby specjalne zasiłki celowe. W 2020r pomoc taką przyznano 423 rodzinom na kwotę 197 460,52 zł – wyjaśnia wiceprezydent miasta. Szczegóły znajdziecie w odpowiedzi na interpelację.

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here