Co z dokończeniem prac w Dolinie Gęśnika? Brakuje dobrych kilku milionów…

3
1217

Prace w Dolinie Gęśnika utknęły w ubiegłym roku, bo wykonawca nie wywiązywał się ze zobowiązań. Miasto wypowiedziało umowę. I postanowiło znaleźć nowego wykonawcę. (Czytaj więcej: Miasto wypowiada umowę dotyczącą rewitalizacji Doliny Gęśnika). W marcu ogłoszono przetarg. Dziś znamy już oferty, ale okazuje się, że są one o dwa-trzy razy wyższe niż zakładało miasto.

Czytaj dalej za reklamą —> 


Co z rewitalizacją Doliny Gęśnika?

Póki co za rewitalizację Doliny Gęśnika miasto zapłaciło 6,2 mln zł. Za te pieniądze wykonano około 70 procent prac. Za kolejną część miasto będzie musiało zapłacić prawie drugie tyle, bo jak się okazuje najniższa oferta w przetargu opiewa na nieco ponad 5,5 mln zł. Co ciekawe magistrat założył, że druga część prac będzie kosztować nieco ponad 2 mln zł. Czy dopłaci? Tego jeszcze nie wiadomo, bo przetarg nie został rozstrzygnięty. Wiadomo, że najniższą ofertę złożyła firma PRO-INFRA z Jerzmanowa. Drugą co do ceny ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane KABET z Zielonej Góry i zaproponowało za wykonanie prac nieco ponad 6,9 mln zł. Najwięcej za wykonanie prac, bo 7,1 mln zł chce firma Exalo Drilling, która wykonała m.in. modernizację Winnych Wzgórz i Parku Sowińskiego.Dalsze prace w Dolinie Gęśnika. Co będzie realizowane?

Przedmiotem inwestycji jest dokończenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”.
W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego należy wykonać następujące elementy:
1) Dokończenie kładek nad ciekiem wodnym,
2) Dokończenie zbiornika spiętrzającego wraz z zastawką,
3) Dokończenie ścieżek o nawierzchni drewnianej,
4) Dokończenie ścieżek z nawierzchni mineralnej,
5) Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
6) Dokończenie ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów terenowych,
7) Kompletne wykonanie miejsca do plażowania oraz miejsca pod hamaki,
8) Kompletne wykonanie zjeżdżalni na skarpie,
9) Kompletne wykonanie podestów drewnianych z siatkami nad ciekiem wodnym,
10) Kompletne wykonanie miejsca na ognisko
11) Dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: hamaków, stołów z ławami, wiat
drewnianych, ławek z oparciem i bez oparć, koszy na śmieci, kontenerów na piasek, stojaków
na rowery, tablic informacyjne
12) Dokończenie robót w istniejącym placu zabaw dla psów
13) Kompletne prace ogrodnicze, nasadzenia roślin, wykonanie łąk kwietnych i trawników
14) Wykonanie badań gleby
15) Dokończenie oświetlenia terenu-zgodnie z projektem,
16) Wykonanie robót ziemnych, porządkowych, kształtowania terenu w tym:
a) Ciek wodny i spiętrzenia wody –wykonano 95%
b) Roboty melioracyjne
c) Oczyszczenie z gruzowisk wraz z utylizacja gruzu
d) Oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją
e) Rekultywacja gleby
DO-ZP.271.20.3.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl
3
f) Rekultywacja terenu
g) Tarasowanie pagórków
h) Roboty w zakresie kształtowania terenu
Uwaga 1: należy ponadto przeprojektować rampę dla osób niepełnosprawnych, aby nie
naruszać terenu sąsiedniego (przy północnej granicy działek przy ogródkach działkowych).
Należy ukształtować i umocnić skarpę u podnóża ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie
na odcinku ok.70m z siatki na podmurówce.
Uwaga 2: należy poprawić sposób odwodnienia mostków z uwagi na złe ukształtowanie
nawierzchni i zalegającą wodę, ponadto za przyczółkiem mostków jest zapadlisko nawierzchni,
które należy naprawić.
Uwaga 3: należy domiałować nawierzchnie z mieszanki mineralnej na całej długości ścieżek.
Uwaga 4: w miejscu punktu widokowego i zjeżdżalni na skarpie dokonano odkrywek i wydobyto
odpady oraz gruz budowlany, które należy oczyścić, wywieź i zutylizować.

PODZIEL SIĘ

3 KOMENTARZE

  1. Ktoś w końcu powinien rozliczyć rządzącą ekipę z wybierania bankrutów do przetargów. Ursus zdycha (ciekawe, kto będzie serwisował autobusy), padają kolejne inwestycje. Tanio nie znaczy dobrze, a powiedzenie, że tylko bogatych stać na najtańsze rozwiązania, jest jak widać ze wszech miar zasadne.

  2. Zgadzam się. Ja to mówię że podcieranie się szkłem jest też skuteczne ale żadnej przyjemności w tym nie ma. Chyba że robią to urzędnicy.
    A co z dokończeniem ścieżek rowerowych?

  3. Przydałby się jeszcze jakiś skatepark w tym miejscu. Bo obecnie dzieci muszą jeździć na łączy dół albo do parku tysiąclecia. A skoro tak fajnie organizujemy w tamtym miejscu strefę relaksu to może mógłby ktoś pomyśleć, tym bardziej że i tak czeka nas nowy przetarg na wykonawcę.

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here