Co studiować, by myśleć spokojnie o zatrudnieniu i przyszłości? (WYWIAD)

0
209

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024, JAKIE STUDIA WYBRAĆ ABY PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE, MIEĆ DOBRĄ PRACĘ I WYŻSZE ZAROBKI, USYSKAĆ AWANS, STAĆ SIĘ ATRAKCYJNYM NA RYNKU PRACY I DOBRZE WYKONYWĆ SWOJE OBOWIĄZKI ZAWODOWE? 

Rozmowa z dr Magdaleną Fiternicką – Gorzko, JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

– Co studiować, by myśleć spokojnie o zatrudnieniu i przyszłości ?

– dr Magdalena Fiternicką – Gorzko Rektor WSAP Szczecin. Analizując rynek, warto wziąć pod uwagę dwie propozycje: Administrację studia licencjackie 3 letnie I stopnia oraz studia magisterskie 2 letnie II stopnia i Prawo studia jednolite magisterskie 5 letnie. Administracja lub Prawo to nie tylko instytucje publiczne, szeroko pojęte urzędy, sądy, kancelarie ale proszę pamiętać, że w każdej firmie w tym również w tak prężnie rozwijającej się branży IT jest dział organizacyjny, HR, administracyjno – prawny. Potrzeba dobrze wykwalifikowanej kadry, która będzie znać przepisy administracyjne i prawne, będzie umiała dobrze się poruszać w tych zagadnieniach.

W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie od 28 lat kształcimy profesjonalne kadry szeroko pojętej administracji. Nie tylko dla urzędów, sądów, ale także dla administracji firm prywatnych, korporacji oraz spółek. Zmiany w samorządach, w firmach i spółkach wymuszają ciągłe doskonalenie się. W całym województwie nie ma urzędu, w którym nie mielibyśmy naszych absolwentów. Wiele z tych osób to dzisiaj starostowie powiatów, burmistrzowie, czy inni wysocy rangą urzędnicy ale również prezesi, menedżerowie i liderzy firm.

– Czy studia kierunek prawo cieszy się dużym zainteresowaniem ?

MFG. Studia na kierunku prawo od wielu lat niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Kształcimy przyszłych prawników nieco inaczej niż było to przyjęte do tej pory. Nasza kadra to praktycy bardzo przychylni studentom. Adwokaci, prawnicy z wiodących kancelarii, sędziowie i prokuratorzy. Przekazywanie w praktyczny sposób wiedzy dotyczącej prawa pozwala przygotowywać studentów do dalszej nauki na aplikacjach jak również pracy po skończeniu studiów w działach prawnych i administracyjnych firm, spółek i korporacji. 

–  Jak bardzo szeroka jest oferta studiów podyplomowych? Czy Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach Master of Business Administration  – MBA?

MFG. Uczelnia oferuje blisko 30 kierunków w tym kierunki: Kadry i Płace, Prawo Pracy, Rachunkowość i podatki,  Administracja Publiczna, BHP, Administracja Ochrony Środowiska, Zamówienia Publiczne, HR Menager, Psychologia Menedżerska. Studia podyplomowe przede wszystkim zwiększają nasze kompetencje i podnoszą kwalifikacje. Stajemy się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, mamy większe szanse przy zatrudnieniu i awansach. Zdecydowanie lepiej i sprawniej wykonujemy powierzone nam zadania. W dzisiejszych czasach dużym ułatwieniem podnoszenia kwalifikacji i zdobywania praktycznej wiedzy dla osób czynnych zawodowo stało się kształcenie online, które Uczelnia zapewnia na każdym etapie studiów. Studia podyplomowe i MBA to szansa na wyższe zarobki. Badania pokazują, że osoby, które ukończyły studia podyplomowe szczególnie studia MBA, zarabiają więcej od tych, którzy ukończyli studia licencjackie czy magisterskie. Po ukończeniu studiów MBA wiele osób staje się liderami i menedżerami wysokiego szczebla. Studia MBA zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art. 19 upoważnią do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Cenną wartością dodaną studiów MBA i studiów podyplomowych jest to, że uczestnicy studiów nawiązują nowe przyjaźnie i znajomości biznesowe, które często trwają przez całe życie.  Pamiętajmy, że zmieniają się przepisy, wymogi i warunki w których działamy. Sprawny urząd, sprawna firma to taka, której pracownicy ciągle się dokształcają. 

– Jak wyglądają zarobki?

MFG. Praca w administracji to praca stabilna, rozwojowa i ciekawa. To także stałe dobre zarobki, szansa na 13 pensję i wiele innych dodatków finansowych oraz socjalnych, podobnie sytuacja wygląda w sektorze prywatnym. Kwalifikacje naszych studentów i słuchaczy są cenione na rynku pracy nie tylko w regionie ale również w Polsce. Dlatego absolwenci naszej Uczelni cieszą się tak dużym powodzeniem i zainteresowaniem na rynku pracy. Otrzymują atrakcyjne oferty pracy zawodowej z bardzo konkurencyjnym wynagrodzeniem. 

– Jak wygląda sytuacja ze znalezieniem pracy po studiach?

MFG. Jak pokazują badania przeprowadzone w ostatnim czasie absolwenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie po studiach już w około 2 – 3 tygodnie znajdują zatrudnienie. To bardzo szybko. Nasi absolwenci z uwagi na fakt podnoszenia kwalifikacji również w dość krótkim czasie otrzymują awanse, są cenionymi pracownikami posiadającymi praktyczną wiedzę pozwalającą na objęcie przez nich odpowiedzialnych stanowisk i zawodowych wyzwań. 

– Dziękuję za rozmowę.

MFG. Dziękuję bardzo i zachęcam  wszystkich do studiowania w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie Uczelni www.wsap.szczecin.pl lub w kontakcie bezpośrednim z Zespołem Rekrutacji WSAP Szczecin e-mail: rekrutacja@wsap.szczecin.pl ; telefon komórkowy: 796 308 468 .

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do podjęcia studiów w Uczelni WSAP Szczecin.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here