Chodnik łączący ul. Obywatelską z Doliną Gęśnika coraz bliżej

0
565
fot. ZielonaNews.pl

Coraz bliżej koniec budowy chodnika łączącego ul. Obywatelską z Doliną Gęśnika.
Chodnik łączący ul. Obywatelską z Doliną Gęśnika

fot. ZielonaNews.pl

Na tę inwestycję czekało wielu mieszkańców (zwłaszcza z pobliskiego osiedla), bo ułatwi im to dostęp do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Źródlanej. Poza entuzjastami takiego rozwiązania pojawiło się także sporo głosów sprzeciwu wobec planowanej wycinki drzew (czytaj więcej: Przeciwnicy wycinki drzew przy ul. Obywatelskiej). W ramach inwestycji wykonany będzie ciąg pieszy wraz z oświetleniem. Zostanie przebudowany także pas drogi gminnej. Koszt realizacji inwestycji to ponad 460 tys. zł (czyta więcej:Koszt budowy łącznika ul. Obywatelskiej z Doliną Gęśnika).
W ramach inwestycji planuje się:
1) wykonanie ciągu pieszego wraz z oświetleniem zlokalizowanego w Zielonej Górze pomiędzy
ul. Źródlaną a ul. Obywatelską:
− ciągi piesze o szerokości 2,0 m wraz ze schodami terenowymi,
− linię kablową nn 0,4 kV zasilającą projektowane słupy oświetleniowe wraz z oprawami ledowymi z istniejącej linii oświetlenia drogowego w ul. Źródlanej;
2) przebudowę pasa drogi gminnej nr 104500F ul. Źródlanej na działce nr 65/62 w obrębie 5 w zakresie budowy chodnika oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego;
3) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości 20 drzew gatunku: brzoza we wskazanym miejscu wraz z 3 letnia pielęgnacją zgodnie z decyzją Marszała Województwa Lubuskiego z dnia 29 lipca 2021r. oraz zmiana do decyzji z dnia 13 sierpnia 2021r.

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here