Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie. Są pieniądze!

0
526

Budowa Centrum Marki i Dziecka jest jedną z najważniejszych inwestycji w Zielonej Górze i na terenie całego województwa lubuskiego. Jej realizacja jednak stanęła pod znakiem zapytania. Pierwszy przetarg na budowę centrum nie został rozstrzygnięty, bo wykonawcy chcieli za dużo pieniędzy. Dlatego też przygotowano nowy projekt i zmieniono niektóre warunki dotyczące zamówienia. Zmniejszona została choćby wielkość obiektu o ok. 5 tys. m kw (łączna planowana powierzchnia to 14,5 tys m kw). Mimo wprowadzonych zmian za wykonanie zadania zaproponowano 20 mln zł więcej niż zakładano w budżecie inwestycji. Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa radni zdecydowali, że zwiększą dotację ze środków samorządu województwa o brakującą kwotę. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na jej realizację przeznaczono 92 mln zł, z czego 56 mln zł pochodzi z RPO-Lubuskie 2020, a 9,2 mln zł stanowić będzie pomoc z budżetu państwa. 12 mln zł na ten cel miało pochodzić z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego. Po zwiększeniu kwoty dofinansowania przez samorząd województwa kwota ta wzrosła do 32 mln zł. – Nie ma nic ważniejszego w tej kadencji niż poprawa dostępności do leczenia matek i dzieci. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zapewni kompleksową opiekę. Skończy się era materaców, na których rodzice chorych dzieci zmuszeni są spać, leżąc na podłodze – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze to priorytet samorządu województwa. Inwestycja zabezpieczy potrzeby małych pacjentów, które obecnie na terenie naszego regionu nie są zabezpieczane wcale. Już w 2014 roku konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii zauważył, że w Lubuskiem – jako jedynym województwie w kraju – brakuje pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej. Jako jedyne województwo w Polsce nie posiadamy szpitala dziecięcego, nie mamy oddziałów intensywnej opieki medycznej dla dzieci, zakaźnego czy onkologii dziecięcej. Dostęp do tych świadczeń jest utrudniony, co powoduje, że wiele osób musi korzystać z opieki poza województwem.

Nowoczesne miejsce dla leczenia najmłodszych

Rozwiązaniem problemów jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim. Centrum ma zapewnić nowoczesną bazę łóżkową i diagnostyczno-zabiegową spełniającą najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. Znajdzie się tam Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Kliniczny Oddział Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte przez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Struktura Oddziałów i liczba planowanych łóżek:
1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii – 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno – zakaźnych
2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii – 30 łóżek
3) Oddział Onkologii Dziecięcej – 12 łóżek
4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: – 23 łóżka dla matek, – 23 łóżeczka dla noworodków, – 2 sale do cięć cesarskich
5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka – 12 stanowisk OIOM
6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek


Na zabezpieczenie przetargu przeznaczono 78,4 mln zł.  Aby wyłonić wykonawcę przeprowadzono dwa postępowania. W ramach drugiego wpłynęły dwie oferty, które opiewały na podobną kwotę ponad 98 mln zł. W związku z powyższym radni województwa na posiedzeniu sejmiku 26 marca br. podjęli decyzję o zwiększeniu dotacji ze środków samorządu województwa o brakujące 20 mln zł. Łączna kwota dofinansowania będzie więc wynosić 32 mln zł.

Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia płacił rocznie ponad 25 mln zł na leczenie lubuskich dzieci poza granicami woj. lubuskiego. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze jest potrzebne jak najszybciej – mówi  marszałek Elżbieta Anna Polak.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here