Będzie remont ul. Zjednoczenia. Miasto dołoży brakujące 2,5 mln zł

0
824
fot. ZielonaNews.pl

Po koniec lipca pisaliśmy, że miasto otworzyło oferty do przetargu związanego z remontem ul. Zjednoczenia wraz z wiaduktem (czytaj więcej: Co z remontem ul. Zjednoczenia?). Oferty znacznie przewyższały fundusze, które na ten cel przeznaczyło miasto. Magistrat poinformował, że brakujące pieniądze dołoży.
Będzie remont ul. Zjednoczenia za ponad 4 mln zł

O remoncie ul. Zjednoczenia mówi się od lat. Koleiny, dziury, krzywe chodniki – tak właśnie wygląda ta trasa. Teraz ma się to zmieniać. – Do przetargu stanęło kilka firm, każda z nich za wykonanie prac chciała więcej niż 1,8 mln złotych. A taką kwotę na inwestycję zabezpieczono w budżecie Miasta Zielona Góra. Najniższą ofertę, za 4 mln 300 tys. zł, złożyła firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego. Zdecydowaliśmy się dołożyć brakujące 2,5 mln złotych do inwestycji – poinformowała nas Monika Zapotoczna z biura prasowego urzędu miasta.

Prace obejmą także wiadukt przy ul. Zjednoczenia

fot. ZielonaNews.pl
W ramach inwestycji ma być wyremontowana ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową. Prace obejmą także wiadukt. W ramach zadania zaplanowano nie tylko wyremontowanie nawierzchni jezdni, ale przewidziano także wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy (czytaj więcej o planowanych zmianach: Remont ul. Zjednoczenia).

Remont ul. Zjednoczenia – zakres przedmiotu zamówienia
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi::
a) remont nawierzchni jezdni,
b) wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych
urządzeń wod-kan oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy,
c) przebudowa nawierzchni dwóch zatok autobusowych,
d) przebudowa nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
e) budowa ciągów rowerowych,
f) przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej,
g) wymiana betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
h) wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych,
i) wymiana wiat autobusowych,
j) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
k) budowa kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem,
l) przebudowa oświetlenia drogowego,
m) rekultywacja istniejących terenów zielonych,
n) montaż stacji naprawy rowerów,
o) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub
remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych
nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich
robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.
p) wymiana istniejącego oznakowania pionowego,
q) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (termoplastycznie),
r) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
s) wykonanie konstrukcji zabezpieczającej (wsporczej) wiaduktu,
t) wykonanie odwodnienia wiaduktu,
u) wykonanie ogrodzenia konstrukcji wsporczej wiaduktu
.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here