Będzie remont ul. Zjednoczenia i wiaduktu. Nie tylko jezdnia, ale m.in. zatoki autobusowe, chodniki

0
2899
fot. ZielonaNews.pl

Miasto przygotowuje się do remontu ul. Zjednoczenia. Magistrat ogłosił przetarg i do 30 lipca czeka na oferty. Prace mają zakończyć w grudniu bieżącego roku.
Remont ul. Zjednoczenia. To nie tylko wymiana nawierzchni

W ramach inwestycji ma być wyremontowana ul. ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową. Prace obejmą także wiadukt. W ramach zadania zaplanowano  nie tylko wyremontowanie nawierzchni jezdni, ale przewidziano także wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy.

– Nie poprzestaniemy tylko na wymianie nawierzchni, przebudowane zostaną chodniki, powstaną nowe ścieżki rowerowe. Planujemy także budowę prawostkrętu w ulicę Działkową, przebudowę sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej

Przebudowa zatok autobusowych i wymiana wiat, a także montaż stacji naprawy rowerów
Powstaną także nowe ciągi rowerowe, a chodniki zostaną przebudowane. Wymienione będą także krawężniki, włazy i pokrywy studzienne. Podobnie do wymiany przewidziane są zatoki autobusowe. Zaplanowano także wymianę wiat autobusowych. Zamontowana zostanie także stacja naprawy rowerów. W ramach inwestycji zakłada się także przebudowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem, przebudowę oświetlenia drogowego, rekultywację istniejących terenów zielonych.

Przy wiadukcie też będą prace
W ramach zadań związanych z remontem wiaduktu przewidziano wykonanie konstrukcji zabezpieczającej (wsporczej) wiaduktu, wykonanie odwodnienia wiaduktu, wykonanie ogrodzenia konstrukcji wsporczej wiaduktu. – W ramach aktualnego przetargu, do czasu rozpoczęcia kapitalnego remontu wiaduktu przy ul. Zjednoczenia, zostaną wykonane prace związane z zabezpieczeniem jego konstrukcji. Wiemy, że powoli ulega ona degradacji, więc potrzebna jest gruntowna modernizacja. W tym roku za cel stawiamy sobie opracowanie projektu. Później chcielibyśmy zdobyć rządowe dofinansowanie na przeprowadzenie tej inwestycji, która z pewnością pochłonie miliony. Liczymy na to, że otrzymamy ze środków centralnych nawet 50 proc. niezbędnej kwoty – poinformował Janusz Kubicki, prezydent miasta, na swoim fanpage na Facebooku. Poniżej znajdziecie szczegóły zamówienia.
 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi::
a) remont nawierzchni jezdni,
b) wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych
urządzeń wod-kan oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy,
c) przebudowa nawierzchni dwóch zatok autobusowych,
d) przebudowa nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
e) budowa ciągów rowerowych,
f) przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej,
g) wymiana betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
h) wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych,
i) wymiana wiat autobusowych,
j) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
k) budowa kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem,
l) przebudowa oświetlenia drogowego,
m) rekultywacja istniejących terenów zielonych,
n) montaż stacji naprawy rowerów,
o) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub
remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych
nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich
robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.
p) wymiana istniejącego oznakowania pionowego,
q) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (termoplastycznie),
r) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
s) wykonanie konstrukcji zabezpieczającej (wsporczej) wiaduktu,
t) wykonanie odwodnienia wiaduktu,
u) wykonanie ogrodzenia konstrukcji wsporczej wiaduktu

.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here