Będzie przebudowa drogi w związku z nowym centrum handlowym

0
2160
Stop Shop park handlowy Zielona Góra_6
fot. ZielonaNews.pl

W okolicach osiedli Pomorskiego i Śląskiego powstaje nowe centrum handlowe. By umożliwić przyszłym klientom korzystanie z obiektu zaplanowano przebudowę Szkosy Kisielińskiej i ronda Orląt Lwowskich. Radny Jacek Budziński dopytywał w imieniu mieszkańców jaki jest zakres prac i czy będą utrudnienia.
– Mieszkańcy osiedli Pomorskiego i Śląskiego pytają jaki zakres prac i fragment obejmie
przebudowa Szosy Kisielińskiej i ronda Orląt Lwowskich w związku z budową nowej galerii
handlowej? Jak długo będzie trwała przebudowa i jakie z niej wynikną utrudnienia
komunikacyjne dla mieszkańców tych osiedli? Interesuje ich czy przebudowa obejmie
również niebezpieczny wjazd i wyjazd z Osiedla Pomorskiego przy Konfinie, a jeżeli tak to
na czym będzie polegała? – pyta radny Jacek Budziński.

Przebudowa drogi w związku z budową centum handlowego
W odpowiedzi magistrat wyjaśnia, że inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 262 (Szosa Kisielińska w Zielonej Górze) na odcinku od przystanku autobusowego do ronda Orląt Lwowskich w Zielonej Górze. – Zakłada rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego o dodatkowa jezdnię, ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżkę rowerową i chodnik oraz infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania rozbudowywanej drogi. Projekt zakłada przebudowę istniejącej jezdni oraz budowę nowej po stronie północnej. Obie jezdnie o szerokość 6,50 m wyposażone zostaną po dwa pasy ruchu o szerokości 3.25m każdy, przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. Przewiduje się także budowę dwóch dodatkowych prawoskrętów przy istniejącym rondzie (na relacji Szosa Kisielińska Kętrzyńska oraz Kętrzyńska Szosa Kisielińska) oraz wysp kanalizujących na rondzie Orląt Lwowskich oddzielających jezdnie ronda od jezdni prawoskrętów. Zaprojektowano również dodatkowe pasy przeznaczone do skrętu w prawo oraz w lewo na zjazdach. Ponadto projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m zlokalizowaną po północnej stronie jezdni – informuje urząd miasta. Projekt przewiduje także przebudowę istniejącego chodnika usytuowanego wzdłuż południowej jezdni do ronda Orląt Lwowskich. – Przebudowa chodnika polegać będzie na jego zastąpieniu chodnikiem o szerokości 1,5 m oraz przylegającą do chodnika ścieżka rowerową o szerokości 2,00 m Dodatkowo zostanie przebudowany zjazd publiczny (przy Konfinie) oraz zostaną skorygowane łuk zjazdu, a na wysokości zjazdu na szosie pojawi się wyspa kanalizująca. Termin realizacji planowany jest do końca bieżącego roku – informują urzędnicy.

Stop Shop w Zielonej Górze
Otwarcie parku handlowego, z łącznie 12 sklepami na dostępnej powierzchni pod wynajem prawie 6.700 m kw., planowane jest na wiosnę 2022 roku. Bezpośrednio przed STOP SHOP-em dostępnych będzie ok. 160 miejsc parkingowych. Zielonogórski projekt realizowany będzie w sąsiedztwie istniejącego już supermarketu oraz sklepu Bricomarche. Czytaj więcej: Stop Shop w Zielonej Górze

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here