Będzie nadzwyczajna sesja rady miasta. Chodzi o most w Cigacicach

0
249
fot. ZielonaNews.pl

Już jutro obędzie się nadzwyczajne posiedzenie rady miasta. Chodzi o most w Cigacicach. Radni zdecydują o dofinansowaniu a także o tym, czy po remoncie most przejdzie w zarząd powiatu zielonogórskiego (teraz jest w rękach miasta).Remont mostu w Cigacicach coraz bliżej

Na początku września informowaliśmy, że będzie dofinansowanie remontu mostu w Cigacicach (czytaj więcej: Będzie dofinansowanie do remontu mostu). Podczas najbliższej sesji rady miasta radni zdecydują o przekazaniu 3 mln zł na remont mostu. Reszta zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu rządu. Radni mają też podjąć uchwałę dotyczącą dalszych losów mostu.Poniżej część uchwały:
1. W uchwale nr LXXIII.658.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Zielonogórskiego § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia protokolarnego odbioru końcowego przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego od wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650).”.
§ 2. Przekazanie zadania w zakresie zarzadzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Zielonogórskiego a Prezydentem Miasta Zielona Góra.

 

Problemy z przejazdem przez most

 

Przypomnijmy, że od od 1 kwietnia przez most w Cigacicach nie przejeżdżają pojazdy przekraczające 3,5 tony, czyli autobusy, samochody ciężarowe i ciągniki. Po połączeniu miasta z gminą to właśnie miasto Zielona Góra miało zająć się mostem w Cigacicach. Na podstawie porozumienia z 18 grudnia 2014 r. z powiatem zielonogórskim, miasto Zielona Góra zobowiązało się do przejęcia zadań związanych z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, łącznie z mostem. Jednak miasto tłumaczy, że nie ma z czego sfinansować remontu, bo pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na ten cel muszą być wykorzystane na utylizację niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Magistrat tłumaczy, że przed połączeniem starostwo o problemie wiedziało, ale nie powiedziało miastu i wsadziło je na przysłowiową minę. W związku z tym oczekiwało, że to jednak starostwo przejmie pieczę nad mostem, bo ma również większe możliwości by starać się o dofinansowanie. Starostwo z kolei tłumaczyło, że nie może wziąć takich zobowiązań, bo inne inwestycje nie będą mogły być zrealizowane (czytaj więcej: Co z mostem w Cigacicach?) I tak trwały przepychanki, kto powinien most sfinansować. Teraz już wiadomo, że most zostanie wyremontowany.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here