Będą zmiany w rejonie śródmieścia. Magistrat wyłoży plany

0
804
Magistrat wyłoży do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 18, dla obszarów w rejonie: zbiegu ulic: ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego, ul. Jana Keplera i ul. Ułańskiej,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mariackiej i ul. Stefana Żeromskiego, ul. Stefana Żeromskiego i ul. Św. Jadwigi.
Plan będzie można zobaczyć w dniach od 14 lutego 2019 r. do  7 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 810, o godzinie 14.00. Każdy z mieszkańców, który uzna, że wprowadzone zmiany są niewłaściwe, będzie mógł wnieść uwagi do planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie na stronie urzędu miasta. 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here