BHPEX Sp.j.

BHPEX Sp.j.
BHPEX Sp.j.
https://www.bhpex.pl
684114000
684114040

Sasankowa 1
65-012 Zielona Góra

Usługi dla firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony danych osobowych.

Firma BHPEX SP.j. świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez prowadzenie szkoleń bhp (stacjonarnych i przez Internet), prowadzenie postępowań powypadkowych, opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz obciążenia mięśniowo – szkieletowego, sprzedaż instrukcji bhp, znaków ewakuacyjnych i wiele innych. W zakresie ochrony przeciwpożarowej firma dokonuje przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (hydranty, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania), opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ewakuacji. W zakresie bezpieczeństwa żywności opracowuje i wdraża system HACCP oraz pełni nadzór sanitarny nad zakładami przetwarzającymi żywność. W zakresie ochrony danych osobowych pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, opracowuje i aktualizuje Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

BHPEX Sp.j.