Polityka prywatności

## Polityka prywatności ZielonaNews.pl

## Jak obchodzimy się z twoimi danymi?

1. Termin „dane osobowe“ w znaczeniu użytym w niniejszym dokumencie oznaczania
 informacje identyfikujące osobę, której te informacje dotyczą, lub które mogą
 zostać użyte do jej identyfikacji lub lokalizacji, bądź kontaktu z nią. Dane 
osobowe, które zbieramy, podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz jej 
okresowym nowelizacjom.
2. Przy rejestracji w ZielonaNews.pl prosimy o podanie adresu e-mail.
3. ZielonaNews.pl wykorzystuje zebrane informacje w następujących celach ogólnych:
 dostarczanie produktów i usług, fakturowanie, identyfikacja i weryfikacja, 
doskonalenie obsługi, kontakt i badania.
4. W ramach procesu kupna i sprzedaży w ZielonaNews.pl użytkownik otrzyma
 adresy e-mail i (lub) adresy wysyłkowe swoich klientów. Zawierając niniejszą
 Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się,  że w odniesieniu do danych 
osobowych innych użytkowników uzyskanych za pośrednictwem ZielonaNews.pl, 
w wyniku korespondencji związanej z ZielonaNews.pl  lub transakcji zrealizowanej 
dzięki ZielonaNews.pl, ZielonaNews.pl niniejszym udziela użytkownikowi licencji 
na używanie takich danych wyłącznie do celów korespondencji związanej
 z ZielonaNews.pl, która nie stanowi niechcianych wiadomości o charakterze 
komercyjnym.  ZielonaNews.pl nie toleruje spamu. Dlatego też, bez uszczerbku dla
 powyższego, nie masz prawa dodać nazwiska osoby, która nabyła od ciebie jakiś 
towar, do swojej listy mailingowej (elektronicznej lub tradycyjnej) 
bez jej wyraźnej zgody.

> ### CO ZNACZY
> Przy rejestracji podajesz dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy.
 W czasie realizacji transakcji płatniczej też zbieramy informacje o twojej 
karcie kredytowej. Należy używać danych klientów ZielonaNews.pl wyłącznie do 
korespondencji związanej z ZielonaNews.pl, chyba że wyrażą zgodę na inne 
sposoby wykorzystania. Nie spamuj nikogo!

### Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne.
 Kiedy podajesz informacje wrażliwe, jak np. numer karty kredytowej w naszym
 formularzu rejestracyjnym, szyfrujemy  transmisję tych informacji, stosując 
bezpieczny protokół SSL. Dane karty kredytowej przechowujemy po ich 
zaszyfrowaniu przy użyciu protokołu kryptograficznego AES-256. Jako usługodawca
 poziomu 1 wg klasyfikacji PCI-DSS, spełniamy wszystkie wymagania PCI-DSS i 
stosujemy dodatkowe ogólnie przyjęte normy branżowe w celu ochrony przekazanych 
nam danych osobowych zarówno podczas transmisji tych danych, jak i po ich 
otrzymaniu. Żadna metoda transmisji w Internecie ani elektroniczna metoda
 przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna. Dlatego też, chociaż 
staramy się korzystać z powszechnie przyjętych w branży metod ochrony
 danych osobowych, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. 
W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszej witryny internetowej prosimy
 o kontakt pod adresem redakcja@zielonanews.pl.

> ### CO ZNACZY
> Szyfrujemy dane karty kredytowej i informacje poufne zgodnie z normami
 obowiązującymi w naszej branży. Zdarzają się jednak różne rzeczy, dlatego nie
 możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa danych. 
Jeśli masz pytania, napisz na adres redakcja@zielonanews.pl

### Ujawnienie informacji poufnych
1. ZielonaNews.pl może korzystać z usługodawców zewnętrznych w świadczeniu pewnych
 usług na rzecz użytkownika i udostępniać im jego dane osobowe. Zobowiązujemy każdą
 firmę, której możemy udostępnić dane osobowe, do ochrony tych danych w sposób
 zgodny z naszą polityką i ograniczenia korzystania z danych osobowych do celów
 związanych ze świadczeniem usług na rzecz ZielonaNews.pl.
2. ZielonaNews.pl może ujawnić dane osobowe w szczególnych okolicznościach, 
np. konieczności zastosowania się do nakazów sądowych, które tego od nas wymagają,
 lub w przypadku, gdy zachowanie użytkownika narusza Regulamin serwisu.
3. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy w inny sposób danych osobowych innym 
firmom w celach związanych ze sprzedażą ich produktów lub usług.

> ### CO ZNACZY
> W pewnych okolicznościach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika,
 np. w przypadku nakazu sądowego.

### Przechowywanie danych klienta

ZielonaNews.pl ma własny magazyn i bazy danych i wszystkie prawa do aplikacji
 ZielonaNews.pl, nie rości sobie jednak żadnych praw do danych użytkownika.
 Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do swoich danych. Nigdy nie kontaktujemy się
 bezpośrednio z jego klientami ani nie wykorzystujemy takich danych do osiągnięcia
 własnych korzyści gospodarczych, konkurowania ze użytkownikiem lub oferowania
 naszych produktów jego klientom.

> ### CO ZNACZY
> Jesteś właścicielem swoich danych i my to szanujemy. Nie będziemy próbować
 konkurować ze naszymi użytkownikami ani pisać do ich klientów.

### Pliki cookies
Cookie to niewielka ilość danych, w tym anonimowy i  niepowtarzalny identyfikator.
 Cookies wysyła się do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej
 i przechowuje na dysku twardym jego komputera. Do każdego komputera, z którego
 uzyskuje się dostęp do naszej witryny internetowej, przypisujemy osobny 
plik cookie.

### Google Analytics i remarketing
Korzystamy z usługi Google Analytics (GA) świadczoną przez firmę Google.
 GA umożliwia nam docieranie do osób, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę,
 i wyświetlanie im odpowiednich reklam, gdy odwiedzają w Internecie inne witryny
 należące do sieci reklamowej Google. 
To zjawisko często określa się mianem „remarketingu“.

Możemy wykorzystywać cookies do obserwowania sesji użytkownika w naszej witrynie
 internetowej, aby oferować mu spersonalizowane reklamy Google i firm zewnętrznych.
 Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, może przeglądać reklamy, które umieściło
 na niej Google lub firmy zewnętrzne. Dzięki tzw. cookies pierwszej kategorii
 i cookies firm zewnętrznych, firmy zewnętrzne mogą zbierać informacje
 o użytkowniku odwiedzającym naszą witrynę i inne serwisy internetowe. Mogą oni
 korzystać z tych danych, aby pokazywać użytkownikowi reklamy w tej witrynie
 i całym Internecie na podstawie informacji o wcześniejszych wizytach użytkownika
 w tej witrynie i w innych miejscach w Internecie. Nie zbieramy takich informacji
 ani nie mamy kontroli nad treścią reklam, które użytkownik ogląda.

### Rezygnacja
Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w sieci reklamowej Google,
 odwiedzając Menedżera preferencji reklamowych
([http://www.google.com/ads/preferences/](http://www.google.com/ads/preferences/))
 oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics 
([http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/]
(http://www.google.ca/ads/preferences/plugin /)).

Korzystanie z tej witryny internetowej bez wspomnianej rezygnacji oznacza, 
że użytkownik zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na gromadzenie danych w
 celu dostarczania mu reklam remarketingowych z wykorzystaniem GA i plików cookies
 firm zewnętrznych na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w tej witrynie
 i w innych miejscach w Internecie.

> ### CO ZNACZY
> Pliki cookie przechowuje się na komputerze użytkownika dla celów identyfikacji 
elektronicznej. Dysponujemy działającym narzędziem do „remarketingu“, dzięki
 któremu wiemy o wizytach w naszej witrynie i wyświetlamy spersonalizowane reklamy
 na naszej stronie internetowej i w innych miejscach w Internecie. W każdej chwili
 można zrezygnować.

### PCI-DSS
Norma bezpieczeństwa danych posiadaczy kart płatniczych PCI-DSS
 (Payment Card Industry Data Security) to zespół wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa, nad którym pieczę sprawuje Rada ds. Norm Bezpieczeństwa PCI, 
wspólne przedsięwzięcie wystawców kart płatniczych, w tym Visa, MasterCard, 
American Express i Discover. Spełnianie wymagań normy bezpieczeństwa PCI-DSS
 zapewnia bezpieczną obsługę kart kredytowych przez handlowców i usługodawców.

> ### CO ZNACZY
> Przestrzegamy tych samych branżowych norm bezpieczeństwa, jakie stosują duże
 firmy obsługujące karty kredytowe, co zapewnia użytkownikowi posiadanie
 bezpiecznego konta w ZielonaNews.pl.

### Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony 
prywatności w dowolnej chwili, dlatego prosimy często do niego zaglądać. Jeżeli 
wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce, poinformujemy o nich użytkowników
 tutaj lub dając ogłoszenie na naszej stronie głównej, aby użytkownicy wiedzieli,
 jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy, i w jakich okolicznościach,
 jeśli w ogóle, możemy je ujawnić.

> ### CO ZNACZY
> Możemy zmienić oświadczenie w sprawie Polityki prywatności. 
Jeśli zmiana będzie poważna, informacje o tym pojawią się tutaj.

### Pytania
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres
 redakcja@zielonanews.pl lub pocztą na adres:

ul. Boh. Westerplatte 9/110 Zielona Góra

---

Ostatnia aktualizacja z 30 listopada 2016