Absolwenci UZ jednymi z lepiej zarabiających w kraju!

0
849
Wyróżnienie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego
fot. Wikimedia

Absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się na 6. miejscu wśród najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Udział w badaniu wzięli absolwenci 18 uniwersytetów

Zestawienie przygotowała firma Sedlak & Sedlak. Raport obejmuje zarobki brutto osiągane w 2016 roku przez absolwentów studiów II stopnia 18 publicznych uniwersytetów. Średnia zarobków absolwentów UZ studiów drugiego stopnia, czyli tzw. mediana, w 2016 r. wyniosła 4210 zł. Badanie odbyło się w 2016 roku. Dane oparte są o informacje od 115 163 respondentów.

 

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN), na podstawie Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

 

Szkoła wyższa Próba 25% zarabia nie więcej niż mediana 25% zarabia nie mniej niż
Uniwersytet Warszawski 2 331 4 000 5 500 8 500
Uniwersytet Gdański 1 334 3 200 4 500 6 800
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1 700 3 148 4 430 6 500
Uniwersytet Łódzki 1 737 3 100 4 300 6 500
Uniwersytet Wrocławski 1 437 3 100 4 300 6 500
Uniwersytet Zielonogórski    466 3 200 4 210 6 300
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 436 3 000 4 200 6 125
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 157 2 950 4 000 6 000
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 157 2 850 4 000 6 000
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie    344 3 069 4 000 5 700
Uniwersytet Śląski w Katowicach 1 237 2 850 3 900 5 730
Uniwersytet Szczeciński    830 2 951 3 900 5 640
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie    779 2 800 3 800 5 540
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy    267 2 755 3 541 5 000
Uniwersytet Opolski    367 2 775 3 500 4 800
Uniwersytet w Białymstoku    348 2 600 3 300 5 000
Uniwersytet Rzeszowski    412 2 429 3 258 4 942
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach    310 2 400 3 055 4 500

 

Więcej informacji dot. raportu: https://wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/zestawienie-wynagrodzen-absolwentow-publicznych-uniwersytetow-w-polsce-w-2016

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here